Tel. +48 601 983 366
(65) 512 95 75

jozefowski@geodetakoscian.com

Oferujemy

Firma oferuje Państwu kompleksowe usługi geodezyjno-kartograficzne.

-podziały i rozgraniczenia nieruchomości
-wznowienia punktów granicznych
-mapy geodezyjne do celów projektowych w formie numerycznej i analogowej
-prace realizacyjne i inwentaryzacyjne powykonawcze obiektów budowlanych
-tyczenie i inwentaryzacje sieci
-uzbrojenia terenu
-pełen zakres geodezyjnej obsługi inwestycji
-aktualizacje ewidencji gruntów i budynków
-wyciągi z wykazu zmian gruntowych

Tyczenie
Mapy
Copyright by www.geodetakoscian.com Wszystkie prawa zastrzeżone.
start